Topic outline

  • Pumpkin Games neemt PlaythisOne over    Sinds 1 februari heeft Pumpkin Games alle rechten overgenomen van PlaythisOne. Voortaan zullen alle producten van Playthisone onder het logo vanPumpkin Games verschijnen. We zullen in loop van 2018 alle site en media platforms sluiten van PlayThisOne en deze doorverwijzen naar die van Pumpkin Games.
    Graag wijzen we je nu al door naar onze media platforms:

    Klik hier voor Facebook
    Klik hier voor twitter